Disclaimer

De gegevens die u invoert op de website van Trampolineverkoop zullen alleen gebruikt worden voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. Uw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden of worden gebruikt voor andere doeleinden dan waar u om gevraagd heeft.

Algemeen

Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In deze Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door Trampolineverkoop verwerkt?

Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.). Alsook gegevens die in verband staan met de door uw gekozen wijze van betalen. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP adres van uw computer geregistreerd.

Wat doet Trampolineverkoop met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:
Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site;
Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins. Dit alleen in het geval u daar toestemming voor gegeven heeft.
De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Beveiliging

Alle gegevens worden naar beveiligde servers verstuurd. Trampolineverkoop hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Uw rechten

U kunt altijd aan Trampolineverkoop vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u via e-mail aan Trampolineverkoop vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Trampolineverkoop zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen of evaluaties dan kunt u via e-mail Trampolineverkoop hiervan op de hoogte stellen.

Vragen over het privacy beleid van Trampolineverkoop

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van Trampolineverkoop kunt u een email sturen via ons contactformulier of bellen naar +32 (0)11 59 29 29
Post adres trampolineverkoop.be is Huppeldepup BVBA, Bloemenhofstraat 26, 3500 Hasselt, België

PRIVACYVERKLARING
 
Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften. 
Trampolineverkoop maakt deel uit van Huppeldepup BVBA.
 
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
 
Trampolineverkoop.be kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Trampolineverkoop.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Trampolineverkoop.be verstrekt. Trampolineverkoop.be kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw e-mailadres 
- Bericht 
Daarnaast vraagt Trampolineverkoop.be bij een bestelling volgende gegevens op: 
- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw leveringsadres 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres 
- Bericht of door u verstrekte aanvullende informatie
 
WAAROM Trampolineverkoop.be GEGEVENS NODIG HEEFT
 
Trampolineverkoop.be verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden. 
Daarnaast kan Trampolineverkoop.be uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 
De gegevens van het registratieformulier zijn vereist om een automatisch facturatie te laten slagen en na bestelling dadelijk een factuur (pro forma) te laten sturen via geautomatiseerde e-mail. 
Trampolineverkoop.be kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar zijn klanten. Deze hebben de kans om uit te schrijven. Deze nieuwsbrieven gaan over (ver)nieuw(d) aanbod en voordeligere prijzen.
 
HOE LANG Trampolineverkoop.be GEGEVENS BEWAART
 
Trampolineverkoop.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 
DELEN MET ANDEREN
 
Trampolineverkoop.be verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Privacyverklaring
 
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
 
Op de website van Trampolineverkoop.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Daarnaast wordt bijgehouden welke bestellingen en bijhorende tijdstippen klanten bezoeken. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Trampolineverkoop.be gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.
 
GOOGLE ANALYTICS
 
Trampolineverkoop.be maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Trampolineverkoop.be bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan https://policies.google.com/privacy?hl=nl  
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Trampolineverkoop.be te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Trampolineverkoop.be heeft hier geen invloed op. 
Trampolineverkoop.be heeft Google geen toestemming gegeven om via Trampolineverkoop.be verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 
SOCIALE MEDIA
 
Trampolineverkoop.be gebruikt de externe dienst SHARE THIS (www.sharethis) om sociale knoppen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Google plus, enz in de site te implementeren. Share This verklaart GDPR compliant te zijn.
 
COOKIE’S
 
Trampolineverkoop.be gebruikt eigen, functionele cookies om de winkelkar functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Google Ads, Google Analytics en sociale media.
 
BETALINGSVERKEER
 
Voor trampolineverkoop.be is beveiliging het allerbelangste. Het betalingsverkeer verloopt via de diensten van Mollie.com. Alle data van u die zij verwerken, wordt gegarandeerd opgeslagen op Nederlandse servers. Deze servers staan in extreem beveiligde datacentra, onder toezicht van hun gespecialiseerde NOC-team. Ze voldoen aan alle Richtsnoeren voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit. Ook krijgen ze permanent toezicht van De Nederlandsche Bank. Meer informatie over hun privacy policy https://www.mollie.com/be/privacy
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@trampolineverkoop.be, tav Thierry Germeys. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. Trampolineverkoop.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
BEVEILIGEN
 
Trampolineverkoop.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Trampolineverkoop.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Trampolineverkoop.be verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Trampolineverkoop.be op via info@trampolineverkoop.be. www.trampolineverkoop.be en www.huppeldepup.be zijn de websites van Trampolineverkoop.be.
Trampolineverkoop.be is als volgt te bereiken:
 
Postadres: Bloemenhofstraat 26, 3500 Hasselt, +32(0)478.59.29.29
BTW-nummer: BE 0462.743.349 E-mailadres: info@trampolineverkoop.be
Privacy policy verantwoordelijke (DPO) : T. Germeys